ბროშურა (შუაში სტეპი)

გააცანით თქვენი პროდუქცია მომხმარებელტა ფართო წრეს, დაამზადეთ ფერადი ბროშურები 8, 12, 16, 20, 24, 36, 48 გვერდიანი 

დააკლიკეთ ფასების სანახავად სავალდებულოა რეგისტრაციის მარტივი პროცედურის გავლა
ზომარაოდენობა- -დანრაოდენობა- -მდეფასი
A4 - 21*29,7 სმ110---
10100---
1001000---
A5 - 14.8*21 სმ110---
10100---
1001000---

ფასის კალკულატორი

დააკლიკეთ ფასების სანახავად სავალდებულოა რეგისტრაციის მარტივი პროცედურის გავლა

აირჩიეთ სასურველი გვერდების რაოდენობა, გაითვალისწინეთ რომ სტეპლერით აკინძული ბროშურის გვერდების რაოდენობა არუნდა იყოს 8 ზე ნაკლები და უნდა იყოს 4 ის ჯერადი.

აირჩიეთ სასურველი ტიპის და სისქის ქარალდი 

გარეკნის ლამინირება იცავს მას დაზიანებისგან და მატებს დამატებიტ ეფექტს

აირჩიეთ სასურველი ქაღალდის ტიპი და სისქე, გაითვალისწინეთ ,რომ რაც უფრო მეტია გვერდების რაოდენობა სასურველია უფრო ნაკლები წონის ქაღალდის არჩევა

სულ :--
სავარაუდო სულ :--
დავიწყოთ !